Adatvédelem

A. A financialright claims GmbH adatvédelmi nyilatkozata
A financialright claims GmbH különös figyelmet fordít személyes adatainak kezelésére. Magától értetődően figyelembe vesszük a hatályos adatvédelmi törvényi előírásokat, és az ügyfeleinkre vonatkozó személyes adatok kezelésére és feldolgozására csak a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretei között kerül sor. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt az adatvédelmi szempontból jelentős körülményekről, továbbá mindazokról az általunk alkalmazott intézkedésekről, amelyeket személyes adatai védelméhez fűződő joga érdekében teszünk.
Kérjük, hogy különös gonddal vegye figyelembe a következő előírásokat. Függetlenül a következő, B. pont alatt ismertetett szabályoktól, az alábbi általános előírások érvényesek:
A honlapunk használatával Ön kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak előre meghatározott módon és célból, általunk vagy a következő szolgáltatók által történő kezeléséhez.

Tájékoztatjuk, hogy az alábbi jogok illetik meg a tájékoztatással, illetve az adatai törlésével kapcsolatosan:
Bármikor, ingyenesen, indoklás nélkül tájékoztatjuk az Önre vonatkozó, általunk kezelt adatokról.
Bármikor kérheti az általunk kezelt személyes adatainak zárolását, helyesbítését vagy törlését.
Továbbá bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja a személyes adatainak kezeléséhez és feldolgozásához adott hozzájárulását. Ebben az esetben kérjük, hogy az Impresszum alatt található címre küldje el kérését.

B. A személyes adatok kezelésének és feldolgozásnak módja és körülményei

Bizonyos szolgáltatásainkat anélkül is igénybe veheti, hogy személyes adatainak kezelésére sor kerülne. Amikor honlapunkra látogat, akkor egy úgynevezett felhasználói profilt készítünk. Ezután az adatokat anonimizáltan kezeljük és tároljuk marketing célokból, továbbá szolgáltatásaink javítása céljából. Ez azt jelenti, hogy például kezeljük és tároljuk azon oldal adatait, ahonnan a financialright oldalára látogatott, az internetszolgáltatójának nevét, azt, hogy a financialright claims GmbH honlapján belül Ön milyen aloldalakat látogatott meg, valamint a webhely felkeresésének idejét és időtartamát. Ezekből az anonimizált adatokból állítunk össze – adott esetben egy pszeudonim – felhasználói profilt. Ennek eredményeként a felhasználóra vonatkozó adatok csak anonimizált, illetve pszeudoanonimizált formában állnak a rendelkezésünkre. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem áll rendelkezésünkre adat arra vonatkozóan, hogy Ön személy szerint milyen felhasználói szokással rendelkezik, hanem csak arról rendelkezünk adattal, hogy van egy felhasználó, amelyik egy bizonyos szokással bír. Az adatgyűjtést és az adattárolást a jelen bekezdés szerint Ön bármikor megtilthatja. Amikor először az oldalunkra látogat, akkor egy sütit („cookie”) helyezünk el az Ön számítógépén. Ez az Ön internetböngészőjének azonosítását szolgálja. A cookie-kat azért használjuk, hogy az oldalaink minőségét javítani tudjuk azáltal, hogy tároljuk a felhasználó igényeit, követjük a viselkedését és mentjük a keresési szokásait. Emellett az oldalunk felhasználóbaráttá tétele érdekében is cookie-kat használunk, hogy az oldal elhagyása után 10 nappal később is megjelenjenek Önnek az oldalon korábban megszakított folyamat adatai.
A legtöbb böngésző automatikus cookie-fogadásra van beállítva. Ön letilthatja a cookie-k alkalmazását a böngészője megfelelő beállításával, hogy minden cookie-t utasítson el, vagy kérdezzen rá, hogy kíván-e cookie-t fogadni vagy sem. A cookie-k fogadásának elutasítása azonban azt eredményezheti, hogy az oldalunk bizonyos funkcióit nem tudja teljes mértékben használni. A legtöbb webhelyhez hasonlóan szervereink automatikusan feljegyzik azokat az adatokat, amelyeket a böngészője egy webhely látogatása során küld. Ezek a szervernaplók az Ön webes kérését, az IP-címét, a böngésző típusát, nyelvét, a kérés dátumát és idejét, valamint egy vagy több, a böngészőt azonosítani képes cookie-t foglalnak magukban. A hivatkozásokat olyan formába rendezzük, amely lehetővé teszi számunkra annak követését, hogy ezek a hivatkozások fel lettek-e használva. Az adatok kezelésére szolgáltatásaink minőségének javítása, a személyre szabott tartalmak és adott esetben a reklámok miatt kerül sor. Nincs befolyásunk azokra a hivatkozásokra, amelyek az oldalunkról származnak. Előfordulhat, hogy partnereink oldalai saját cookie-t vagy bármely egyéb adatot helyeznek az Ön gépére, vagy ezek az oldalak adatokat gyűjtenek, vagy Önre vonatkozó személyes adatot kérnek. Mi személyes adatot csak abból a célból kezelünk, amely megfelel az adatgyűjtés céljának. Adatainak kezelése mindenkor azt a célt szolgálja, hogy egy felhasználóbarát, hatékony és biztonságos internet-szolgáltatást tudjunk Önnek nyújtani. Személyes adatok kezelésére és feldolgozására csak Ön és a közöttünk létrejött szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából kerül sor. Máskülönben az adatkezelés célja az online szolgáltatásaink, valamint azok biztonságának javítása, melynek során személyhez fűződő adatokat nem kezelünk. Az adatfeldolgozás anonimizált vagy pszeudonimizált adatokkal történik. Amennyiben a honlapunkon található nyomtatványt személyes adatainak megadása mellett kitöltve elküldi, további hozzájáruló nyilatkozatot kérünk Öntől a fenti személyes adatainak kezeléséhez. Annak érdekében, hogy egy szolgáltatást teljesítsünk (inkasszószolgáltatás), szükségünk lehet adott esetben az Ön számlaadataira, amelyet biztonságos szervereken, titkosított formában tárolunk. Online felületen vagy e-mailen keresztül (service@financialright.com) személyes adatainak helyesbítését, illetve módosítását kérheti tőlünk. Kérésére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, Önre vonatkozó adatokról. Amennyiben az eredetitől eltérő célra kívánjuk személyes adatait felhasználni, biztosítjuk Önnek a lehetőséget, hogy az adatok továbbítását megtiltsa. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt céltól eltérő célra személyes adatot nem kezelünk, és nem használunk fel az Ön hozzájárulása nélkül.

A Google Analytics használata
A financialright claims GmbH weboldal a Google Analytics-t,
a Google Inc. („Google”) internetelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics ún. „sütiket” (cookie), szöveges fájlokat ment a számítógépére, és ezek teszik lehetővé a weboldal használatának elemzését. A cookie-n keresztül létrehozott információk a weboldal használatáról rendszerint a Google USA-ban található szervereire kerülnek, és ott lesznek mentve. Ha ezen a weboldalon IP-cím anonimizáló működik, akkor a Google az IP-címét az Európai Unió egyik tagországában vagy az Európai Gazdasági Közösség Megegyezését elfogadó egyik tagországban előzetesen lerövidíti. Csak kivételes esetekben kerül az Ön teljes IP-címe a Google USA-beli szervereire, hogy ott legyen lerövidítve. A weboldal üzemeltetője megbízásából a Google ezeket az információkat az Ön weboldal-használatának kiértékelésére használja, hogy jelentéseket készítsen a weboldal tevékenységeiről, és hogy a weboldal üzemeltetőjének a weboldal használatával vagy az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. A Google Analytics keretein belül a böngészője által kiadott IP-címet nem fűzzük egyéb Google adatokhoz. A cookie-k mentését a böngésző-szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk viszont a figyelmét arra, hogy ebben az esetben a weboldal nem minden funkciója működik teljes mértékben. Ezenkívül a cookie-k által létrehozott és a weboldal használatára vonatkozó adatok (az IP-címmel együtt) Google általi rögzítését, valamint az adatok feldolgozását a következő linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
További információk a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, illetve a http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html linkeken (általános információk a Google Analytics programról és az adatvédelemről) találhatók. Felhívjuk a figyelmét, hogy a financialright claims GmbH weboldalon a Google Analytics által elhelyezett eszköz „gat_anonymizeIp();” kóddal bővített, hogy az IP-címek anonimizálását (ún. IP-maszkolás) biztosítsuk.
Weboldalunk a Google Analytics szolgáltatásoknál igénybe veszi az AdWords online reklámprogramot és DoubleClick-Cookie szolgáltatást statisztikai célra. Amennyiben ezt nem kívánja, a hirdetés-beállításokban (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) kikapcsolhatja.

A Google AdSense használata
A financialright claims GmbH weboldal Google AdSense szolgáltatást, a Google, Inc. („Google”) reklámmegjelenítő szolgáltatását használja. A Google AdSense „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépére elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik mellett a Google AdSense úgynevezett Web Beacon-okat (kisméretű láthatatlan grafikai elemeket) is használ. A grafikai elemek segítségével ennek az oldalnak a látogatottsági statisztikájára vonatkozó információkat lehet gyűjteni.
A cookie-ból, valamint a grafikai elemekből begyűjtött, a weboldal használatára (ideértve az Ön IP-címét is) és reklámmegjelenítésre vonatkozó információk a Google USA-ban található szerverére kerülnek, és ott tárolják őket. Ezeket az információkat a Google kiadhatja a szerződő partnerereinek. A Google ugyanakkor az Ön IP-címét nem társítja más, Önnel kapcsolatban tárolt adatokkal.
Ön letilthatja a cookie-k alkalmazását böngészője megfelelő beállításával; felhívjuk a figyelmét arra, hogy adott esetben nem tudja teljes mértékben használni az oldal bizonyos funkcióit. A weboldal használatával Ön hozzájárul az Önről Google által gyűjtött adatok feldolgozásához a fent leírt módon és célokra.

A Facebook használata
A Facebook közösségi háló (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA); ha a Facebook fiókjába bejelentkezett, akkor az oldalunk látogatását hozzárendelheti az Ön felhasználói fiókjához.
Ha nem szeretné, hogy a Facebook összekapcsolja a Facebook-fiókjával a weboldalunkon tett látogatását, jelentkezzen ki a Facebook-fiókjából.
Oldalainkon megtalálhatók a Facebook közösségi hálóra (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) utaló pixelkép. A Facebook „Like-gombot” („Tetszik”) kifejezetten nem használjuk az oldalainkon. Amikor az oldalunkra látogat, a Facebook közvetlen kapcsolatot teremthet a böngészője és a Facebook-szerver között. Ha a Facebook oldalára be van jelentkezve, a Facebook információkat kap arról, hogy Ön az IP-címéről felkereste az oldalunkat.
Ezáltal a Facebook az Ön felhasználói fiókját összekapcsolhatja az oldalaink látogatásával. Felhívjuk figyelmét arra, hogy mi mint tartalomszolgáltató nem ismerjük az átvitt adatok tartalmát, valamint azt sem, hogy ezeket a Facebook miként használja. Erre vonatkozó további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál: a http://de-de.facebook.com/policy.php.

Az adatok felhasználása
Az oldalunkon található nyomtatvány legvégén a megfelelő négyzetre (checkbox) kattintással Ön elküldi nekünk az ajánlatát és ezzel egyidejűleg Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait kezeljük, feldolgozzuk és felhasználjuk a következőkben ismertetett módon. Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló nyilatkozatot kérjük írásban, az alábbi service@financialright.com e-mail címre eljuttatni. Ugyanezen az e-mail címen kérésére írásban vagy elektronikus úton tájékoztatást adunk az Önre vonatkozóan kezelt személyes adatokról.

Harmadik személynek történő adattovábbítás

Az Ön személyes adatait a financialright claims GmbH csak a következő esetekben továbbítja harmadik félnek:
Amennyiben Ön ehhez előzetesen hozzájárult;
Ha az adatok továbbítására a személyes adatok kezelése céljának megfelelően, a szerződés teljesítésének érdekében kerül sor. Megköveteljük, hogy az adatok feldolgozása ebben az esetben is utasításainknak megfelelően, az adatvédelmi nyilatkozatunkkal összhangban és az egyéb titoktartási és biztonsági intézkedések mellett történjen;
Amennyiben jóhiszeműen eljárva feltételezzük, hogy ezeknek az adatoknak a felvétele, felhasználása, megőrzése és továbbítása elengedhetetlenül szükséges (a) hatályos törvénynek vagy bármely más jogszabályi előírásoknak való megfeleléshez, illetve bírói döntés vagy hatósági rendelkezés teljesítéséhez, (b) hatályos ÁSZF teljesítéséhez (ideértve az ÁSZF megsértésének vizsgálatát is), (c) csalás, valamint biztonsági vagy technikai problémák felderítése, megakadályozása, illetve bármilyen más módon történő megoldása érdekében, továbbá (d) financialright claims GmbH, annak felhasználói és a nyilvánosság jogai, tulajdona és a biztonsága érdekében, a törvény által előírt mértékben és az ott megengedett módon a fenyegető károk elkerülése érdekében.

Adatbiztonság
Minden technikai és szervezési intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a felhasználók személyes adatait megóvjuk a megsemmisüléstől, a téves megváltoztatástól vagy harmadik személy jogosulatlan hozzáférésétől. Különös gondot fordítunk arra, hogy oldalaink automatikus tallózását és az adatállományhoz való hozzáférést harmadik személy számára megakadályozzuk. A felhasználó személyes adataihoz az oldalainkon keresztül minden esetben csak az arra jogosult személy férhet hozzá, és csak oly mértékben, amennyiben az a fent megjelölt célból szükséges.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása
Kérjük, vegye figyelembe, hogy jelen adatvédelmi szabályzat bizonyos időközönként módosulhat, a módosításokat pedig oldalunkon közzétesszük. A financialright claims GmbH az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül a jelen előírásokban ismertetett adatkezeléssel összefüggő jogait nem korlátozza. Amennyiben lényeges módosításra kerülne sor, arról kifejezetten tájékoztatjuk (pl. e-mail útján).

Az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos kérdések
Amennyiben az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatosan kérdése van, lépjen velünk kapcsolatba e-mailen (service@financialright.com) keresztül.

Állapot: 2016. Október